Akkuyu Nükleer yazılım özelliklerini kullanarak ödeme belgelerindeki hataları önledi ve daha hızlı analitik raporlar elde etti.

Holding şirketleri genellikle, her biri kendi süreç, sistem ve veri setine sahip olan çok sayıda yan kuruluşu denetleme zorluğuyla karşı karşıyadır. 1C:Perform bu tür şirketlerin finansal performanslarını yönetmelerine ve ticari kararlarını standart verilere bağlı olarak almalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir yazılım çözümüdür. Finans ve yönetim raporlaması, bütçeleme ve analiz için holding genelinde merkezi bir platform sunar.

1C:Perform'un holdinglerde finansal performansa katkıları

Yazılımın özelliklerine ve faydalarına yakından bakalım:

  • Sistem, holdinglerin yan kuruluşlarından finansal verileri alıp konsolide etmelerine olanak tanır, işletmenin genel performansını net bir şekilde gösteren kapsamlı finansal raporlar oluşturmayı kolaylaştırır.

  • Yazılım, holdinglerin yan kuruluşları için bütçeler ve tahminler oluşturmalarına ve bunları yönetmelerine imkan vererek daha iyi finansal planlama ve karar alma süreci sağlar.

  • 1C:Perform tek tek yan kuruluşların ve tüm holdingin performansını analiz etmeye yönelik araçlar sunarak yöneticilerin büyüme alanlarını görmelerine ve veriye dayalı kararlar almalarına yardımcı olur.

  • Veri toplama, mutabakat ve rapor oluşturma gibi çeşitli finans ve yönetim görevlerinin otomasyonu sayesinde, çalışanların iş yükünü azaltır, hata riskini en aza indirir.

  • Holdingde ve yan kuruluşlarda kullanılan diğer yazılım sistemleriyle entegre olabilen 1C:Perform sorunsuz veri akışı sağlar, tüm şirket genelinde iletişimi ve iş birliğini kolaylaştırır.

  • Karmaşık işletmelere bile kolayca uyum sağlayabilen esnek ve çok yönlü yapısı ile holdinglerin her türlü ihtiyacını ve gereksinimi karşılayacak şekilde özelleştirilebilir.

1C:Perform

1C:Perform'un özelleştirilmiş sürümü Akkuyu Nükleer'in ihtiyaçlarını nasıl karşıladı?

Akkuyu Nükleer Türkiye'nin ilk büyük nükleer tesisinin inşasından sorumlu işletme şirketi olarak 2010 yılında Türk-Rus ortak girişimi olarak kuruldu.

Şirket temsilcileri finansal veriler üzerinde kontrol sağlamak, doğru kararlar ve tahminler alabilmek için, iş ortağımız 1C:Rarus'tan finansal yönetim sistemi geliştirmesini talep etti. Akkuyu Nükleer özellikle de finansal performans, veri konsolidasyonu, bütçeleme ve finansal planlama iyileştirmesini ve otomasyonunu hedefliyordu.

1C:Perform'un esnek ve kolayca özelleştirilebilir yapısı sayesinde iş ortağımızın temsilcileri sistemi şirketin ihtiyaçları doğrultusunda kurma ve özelleştirme kararı aldı.

Faturalar ve bütçelendirme ile ilgili tüm bilgiler sisteme aktarıldı. Fatura alındığında platformun bütçe kontrol bölümüne gönderiliyor; burada veriler analiz edilerek yeterli bütçe kalıp kalmadığına ve belgelerin doğru olup olmadığına bakılıyor. Girilen veriler doğrulanırsa, belgeler muhasebe süreçlerinin yürütüldüğü 1C:Drive'a aktarılıyor.

Şirket ödeme yapması gerektiğinde sistemde bir ödeme talebi oluşturarak ödemenin mevcut bütçeye uygun olup olmadığını kontrol ediyor. Ardından, belge bankaya gönderiliyor. Ödeme onayından sonra, güncellenen bilgiler 1C:Drive'a ekleniyor.

Sonuç olarak, iş ortağımız şirketin ihtiyaçlarını karşılamak için finansal yönetim ve bütçe kontrolü gibi, 1C:Perform'un standart özellikleri arasında yer almayan ek özellikleri uygulamaya koydu.

Hem 1C:Perform hem de 1C:Drive, 1C:Enterprise platformunda geliştirilmiş bir sistemin parçaları olduğundan 1C:Drive ile entegrasyon kolay, sorunsuz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirildi.