Bu yazıda, pazarlama çalışanlarının bütçeleme konusunda karşılaştıkları yaygın zorlukları ve bunların çözümünde otomasyon araçlarının nasıl kullanılabileceğini inceleyeceğiz.

İş otomasyonu alanında, pazarlama kendine genellikle son sıralarda yer bulur. İlk sıraları çoğunlukla üretim, üretim planlaması, personel yönetimi, muhasebe ve benzerlerinin otomasyonu alır.

Ancak gerçekte, bir şirket büyüyüp önemli bir pazarlama bütçesine sahip olduğunda bu bütçenin optimizasyonu, planlanması ve sonrasında takibi hayati önem taşır.

Geleneksel bütçelemenin zorlukları

Birçok işletme, pazarlama bütçesinin planlanmasında hala büyük ölçüde Excel tablolarına bağımlı durumda. Ancak bu yaklaşım ciddi verimsizliğe yol açabilir. İşte en yaygın sorunlardan bazıları:

Senkronizasyon eksikliği

Dosyaların genellikle kullanıcıların kişisel bilgisayarlarında saklanması, dosyalarda değişiklik yapıldığında diğer dosyalarla senkronizasyonu zorlaştırır. Bu durum önemli tutarsızlıklara yol açabilir, mutabakat için fazladan zaman ve kaynak harcanmasını gerektirir. Bu da hem hatalara yol açar hem de pazarlama verimliliğini düşürür.

Gerçek zamanlı verilere sınırlı erişim

Pazarlama çalışanları doğru ve güncel veriler olmadan bütçeyi aşıp aşmadıkları konusunda tereddüt yaşayabilir. Raporlama sürecinde otomasyon eksikliği belirli kampanyalar, kanallar veya faaliyetler için aylık ne kadar harcama yapıldığı veya yıllık ne kadar bütçe kaldığı gibi kritik soruların cevaplarına ulaşmayı güçleştirir.

Finansal belgelerin saklanması

Teklifler, tahsilatlar ve diğer ödeme belgelerinin saklanmasına yönelik tek bir sistem olmaması bu hayati bilgilere erişmekte zorluk yaratabilir. Bu bilgiler kullanıcıların bilgisayarlarına, bulut depolamaya ve üçüncü taraf servislere dağılmış bir halde bulunabilir. Bu düzensiz sistemde komisyonlar, KDV, kur farkı gibi dolaylı maliyetlerin gözden kaçması pazarlama bölümünün giderleri ile muhasebe verileri arasında farklılıklara yol açabilir.

Bu zorluklar pazarlama bütçelemesinde daha verimli ve otomasyona dayalı bir yaklaşımın gerekliliğini vurgulamaktadır. Şirketler bu sorunları ele alarak pazarlama bütçesinin hem planlanmasında hem de uygulanmasında verimliliği ve etkinliği artırabilir.

1C:Perform

Bütçelemede otomasyona dayalı bir yaklaşımın faydaları nelerdir?

Pazarlamanın bütçeleme sürecinde otomasyon sağlanması özellikle de şirket büyüyüp harcamalarda pazarlamaya büyük bir pay ayırdığında son derece önemli hale gelir. Maliyetlerin doğru şekilde takip edilmesi gerekir. Otomasyonun sunduğu avantajlardan bazıları şunlardır:

  • Manuel iş gücünün azaltılması ve verilerin birleştirilmesi. Otomasyon, bütçeleme sürecinde manuel iş gücünü önemli ölçüde azaltır ve farklı platformlar arasında veri tutarlılığı sağlar. Böylece, kolaylıkla erişilebilen ve analiz edilebilen güvenilir bilgiler elde edilir.

  • Gerçek zamanlı, ileri seviye raporlama. Sürekli gelişen pazarlama dünyasında pazarlama çalışanlarının genellikle karar almak için uzun zamanları olmaz. Otomasyon araçları ihtiyaç duyduğunuz bilgilere hızlı bir şekilde erişmenizi sağlar ve fırsatları şekillendirebilecek hızlı ve bilinçli kararlar almanıza olanak tanır.

  • Performans pazarlaması yaklaşımını kolaylaştırma. Otomasyon, pazarlama çalışanlarının harcamaları farklı pazarlama kanalları arasında en iyi şekilde dağıtmalarına yardımcı olur. Pazarlama Yatırımının Geri Dönüşünün ve diğer performans metriklerinin doğru şekilde hesaplanması sayesinde kaynakların daha doğru hedeflenmesini ve verimli dağıtılmasını sağlar.

  • Veri odaklı karar verme stratejisinin desteklenmesi. Pazarlama ekipleri otomasyon araçlarını kullanarak sezgi veya tahmin üzerine değil, sağlam verilere dayalı kararlar alabilir. Veriye dayalı yaklaşım pazarlama stratejilerinin doğruluğunu ve etkinliğini artırır, kurumsal hedefler ve piyasa trendleriyle daha uyumlu hale getirir.

Özetle, pazarlama bütçelemesinde otomasyona gitmek sadece operasyonları etkili şekilde yönetmekle kalmaz, aynı zamanda pazarlama ekibinin stratejik imkanlarını da güçlendirir. Daha hızlı, etkili ve bilgiye dayalı kararlar almayı kolaylaştırarak şirketin başarısına ve rekabet gücüne katkıda bulunur.

Bütçe otomasyonu kullanımı: İki farklı senaryo

1C:Perform gibi otomasyon araçlarını kullanmak, pazarlama bölümünün bütçeleme ve veri konsolidasyonu yaklaşımına devrim niteliğinde bir değişim getirebilir. Bu aracın dönüştürücü gücünü gösteren iki olası senaryoyu inceleyelim:

Finansal planlama

Yetkili personel 1C:Perform'u kullanarak giderler ve kalan bütçeyle ilgili güncel verilere erişebilir. Bu araç geçmişin dağınık Excel dosyalarından farklı olarak, planlama için tutarlı rakamlar içeren birleşik bir kontrol paneline sahiptir. Bu rakamlar planları gerektiği şekilde güncellemek ve ayarlamak için kullanılabilir. Planlanan harcamaların gerçekleşen harcamalarla karşılaştırıldığı raporlara kolayca erişilebilir; böylece, gelecekteki planlama dönemlerine zamanında ayarlamalar yapılabilir. Birleşik yaklaşım, sürece dahil olan herkesin aynı verilerle çalışmasını sağlayarak doğruluğu ve işbirliğini artırır.

Veri konsolidasyonu

İkinci senaryo, 1C:Perform'un reklam hesaplarından ve üçüncü taraf servislerden veri alma, dolayısıyla bunları otomatik olarak muhasebeleştirme özelliğinden bahsediyor. Gerçekleşen harcamaları manuel olarak girmek yerine, giderleri bu araçla otomatik olarak çekip entegre edebilirsiniz. Bu özellik, gerçekleşen maliyetleri belirli bütçe kalemleriyle ilişkilendirerek planlanan ve gerçekleşen harcamaları gerçek zamanlı gösterir.

1C:Perform her iki senaryoda da pazarlama bölümünde verimlilik, şeffaflık ve anlık karar verme için bir katalizör görevi yapmaktadır. Daha önceden manuel ve dağınık olan süreçlerde otomasyona geçmek bütçelemede ve finansal yönetimde daha stratejik ve esnek bir yaklaşımı beraberinde getirir.

Son olarak...

Pazarlamaya önemli bütçeler ayrılan büyük şirketlerde bütçenin verimli kullanılmasına yönelik beklentiyle birlikte, kapsamlı ve iyi ayarlanmış bir bütçeleme sistemine duyulan ihtiyaç da artar. Daha küçük şirketlerde ise pazarlama bölümü, süreçler açısından küçük olmasına rağmen çeşitli verilerin entegrasyonunu, raporlama konsolidasyonu ve tüm alt birimlerden raporların toplanması gibi süreçler bakımından büyük görevler üstlenebilir. Burada, 1C:Perform gibi finansal planlamaya yönelik otomasyon araçları belirleyici bir rol oynayabilir.

Veri odaklı yaklaşım, ticaretin her aşamasında daha bilinçli karar verme imkanı sağlar. Pazarlama çalışanları kampanyalar ve tanıtımlar için ne kadar harcama yapabileceklerini tam olarak bilirler. Daha üst düzeyde ise, şirket yönetimi ve finans bölümü mevcut nakit durumunu şeffaf bir şekilde görebilir, sorunları kolayca belirleyebilir ve gerekli adımları atabilir. Sonuç olarak, tüm şirketin verimliliği ve geliri olumlu etkilenir.