Bu yazıda, karmaşık bütçeleme için CPM/EPM yazılımı kullanmanın faydalarına ve 1C:Perform gibi çözümlerin bütçeleme sürecini nasıl kolaylaştırabileceğine değineceğiz.

Gelişmiş bütçeleme, birden fazla şubesi olan veya holdingler gibi çok sayıda iştiraki olan kuruluşlar için finansal planlamanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Şirketler büyüdükçe, Excel gibi basit araçların kullanılması bütçe yönetiminde yetersiz kalabilir.

Bütçelemede otomasyon ne zaman gereklidir?

Bütçeleme ihtiyaçları az olan küçük işletmeler için Excel veya basit bütçeleme araçları kullanmak yeterli olabilir. İşletmeler büyüdükçe ve faaliyetleri çeşitlendikçe bütçe verilerinin hacmi ve karmaşıklığı içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Örneğin, bir şirket 15 veya daha fazla şubeye ya da 50'nin üzerinde iştirake ulaştığında gelişmiş bir CPM/EPM sistemi kullanmak faydalı olacaktır.

Şirketler bu sayede finansal planlama sürecini verimli bir şekilde yönetirken, tüm iştiraklerin doğru ve güncel bilgilerle çalışmasını da sağlamış olur. Otomatik bütçeleme araçları ayrıca karar alma süreçlerini de kolaylaştırarak ve hata riskini azaltarak önemli ticari katkılarda bulunabilir.

Kısaca, bütçe verilerinin toplanmasında ne kadar farklı sistemler kullanılıyorsa, 1C:Perform gibi tek bir platform kullanılması o kadar fayda sağlayacaktır. Bu tür yazılım çözümleri ana veri standardizasyonu, veri toplama ve konsolidasyon gibi birçok sorunun çözümüne katkı sağlar.

1C:Perform

CPM/EPM yazılımları karmaşık bütçeleme için neden vazgeçilmezdir?

CPM/EPM sistemlerinin karmaşık bütçeleme için sunduğu temel avantajlar:

  • Formların standardizasyonu: CPM/EPM yazılımları sabit formlar ve formüllerin yanı sıra standart hesaplama kuralları sağlar. Böylece, çalışanların kendi doldurdukları formlarda hata riski en aza indirilmiş olur. İşletmeler bütçeleme sürecini standartlaştırarak herkesin aynı verilerle ve aynı şekilde çalışmasını garanti altına alır. Bu da daha doğru ve daha tutarlı bütçe tahminlerini beraberinde getirir.

  • Çalışanların verimliliği: CPM/EPM çözümleri çalışanların, farklı konumlarda bulunsalar dahi bütçeleme görevlerinde birlikte çalışmalarını kolaylaştırır. Bütçeleme için merkezi bir platform sağlayan bu yazılımlar ekip üyeleri arasında iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırır, bütçeleme sürecinin genel verimliliğini yükseltir.

  • Ortak veritabanı: Ortak veritabanı, bilgilerin birden çok şubede ve birimde standart olmasını sağlar. Bu sayede, herkes aynı veri setiyle çalışırken, bütçelemedeki tutarsızlıkların ve farklılıkların önüne geçilir.

  • Ortak sürümler: CPM/EPM yazılımları herkesin en güncel bilgilere erişebilmesini sağlar. Bütçe verilerinde değişiklik yapıldığında değişiklikler otomatik olarak tüm kurum geneline yansıtılır ve böylece herkes en güncel verilere gecikmesiz erişebilir.

  • Tekrarlayan bütçeleme süreçlerinin otomasyonu: CPM/EPM sistemleri bütçeleme sürecinin bütçe incelemesi, bütçe denkliği, dağıtım, grup içi işlemler ve karşılıklı mutabakat gibi çeşitli süreçlerinin otomasyonuna yardımcı olur. Bu tür çözümler teslim tarihi, hatırlatıcı ve durum belirtme araçları yoluyla bütçeleme sürecinin takibini kolaylaştırır, önemli görevlerin gözden kaçmasını engeller.

  • Mutabakat: CPM/EPM yazılım çözümleri birden fazla taraf arasında çok aşamalı bütçe verilerinin mutabakatını kolaylaştırır. Bütçe ilerlemesinin takip edilmesine ve mutabakat adımlarının yönetilmesine yönelik araçlar sunan bu sistemler bütçenin istenen andaki durumunun kolayca anlaşılmasına yardımcı olur.

  • Analitik: CPM/EPM yazılımları varsayım analizi, senaryo analizi, duyarlılık analizi ve detaylandırma analizi de dahil olmak üzere bir dizi güçlü analitik araç sunar. Farklı bütçe senaryolarını keşfetmeyi ve çeşitli kararların potansiyel etkilerini anlamayı kolaylaştıran bu araçlar karar alma sürecini doğru ve güncel verilerle destekler.

  • Gelişmiş sonuç sunumu: CPM/EPM çözümleri raporlamayı ve finansal verilerin anlaşılmasını kolaylaştırarak bütçe sonuçlarının sunumuna katkıda bulunabilir. Bu araçlar bütçe verilerinin anlaşılır görsel sunumları yoluyla, kurum içinde iletişimi ve karar almayı daha verimli hale getirir.

1C:Perform karmaşık bütçelemeye nasıl katkıda bulunabilir?

Holding şirketleri için kurumsal performans yönetiminde kullanılan kapsamlı bir CPM/EPM çözümü olan 1C:Perform karmaşık bütçelemenin beraberinde getirdiği zorlukları çözmeye yönelik özelliklere sahiptir.

1C:Perform'un sunduğu en büyük avantajlardan biri bütçeleme sürecini daha kolay ve sorunsuz hale getirmesidir. Farklı yapılara sahip büyük holdinglerde operasyonların ve projelerin tam fonksiyonel bütçelemesini sağlayan bu yazılım, daha yönetilebilir ve verimli bir bütçeleme sürecini beraberinde getirir. Karar alma sürecini en güncel verilerle destekleyerek, karmaşık bütçelemenin zorluklarını aşmaya yardımcı olur.

Ayrıca, 1C:Perform'un çeşitli raporlama ve ERP sistemleriyle entegrasyon özellikleri işletmelerin farklı kaynaklardan gelen verileri konsolide etmesine ve bütçeleme süreçlerini hızlandırmalarına olanak tanır. Bu özellik 1C:Perform'un karmaşık bütçelemenin getirdiği zorlukları aşmadaki etkinliğini daha da güçlendirir.

Son olarak...

İşletmeler büyüdükçe ve bütçeleme ihtiyaçları daha karmaşık hale geldikçe, finansal planlama ve raporlama süreçlerinin yönetilmesinde 1C:Perform gibi CPM/EPM yazılımları daha da önem kazanır. Bu tür yazılımlar bütçeleme sürecini kolaylaştırarak ve otomasyonunu sağlayarak işletmelere zaman kazandırır, hata sayısını en aza indirir ve güncel verilerle karar alma sürecini destekler.