Finansal rapor hazırlama ve veri konsolidasyonu özellikle de holding şirketleri için çeşitli zorlukları beraberinde getirir. Birden fazla yan kuruluştan ve ticari işletmeden meydana gelen bu tür şirketler genellikle birçok sektörde ve coğrafi konumda faaliyet gösterirler.

Bunun sonucunda, raporlama sürecinin standardizasyonunda ve veri konsolidasyonunun zamanlamasında birtakım zorluklarla karşılaşırlar. Bu zorluklar karar alma, yasal uyum ve ilgili taraflarla iletişim süreçlerini olumsuz etkileyebilir.

Bu yazıda, holding şirketlerinin karşılaştığı başlıca sorunlara ve kurumsal performans yönetimi yazılımlarının bu zorlukları aşmakta sunabileceği potansiyel çözümlere değineceğiz.

Holdinglerin veri konsolidasyonunda ve raporlamada karşılaştıkları ortak zorluklar

Farklı sistemler. Tek bir çatı altında faaliyet gösteren birden fazla iştirake sahip olan bu tür şirketlerde genellikle farklı veritabanları ve platformlar kullanılması veri yönetiminde tutarsızlıklara ve karmaşıklığa yol açar. Sistemler arası standardizasyon eksikliği bilgilerin toplanmasını karmaşık hale getirerek kapsamlı ve doğru raporlar oluşturulmasını güçleştirir.

Veri standardizasyonu. Raporlama amacıyla farklı format ve standartlardaki büyük hacimli verilerin tek bir tutarlı formatta bir araya getirilmesi gerekir. Yan kuruluşlardan alınan referans verilerinin farklılık göstermesi bu işi zorlaştırır.

Bu sorunu çözmek için holdinglerin, çeşitli kaynaklardan gelen verileri uyumlu hale getirebilen ve standartlaştırabilen kapsamlı bir Master Veri Yönetimi sistemi kullanması gerekir. Bu sistem, standardizasyonu sağlanmış veriler yoluyla doğru ve tutarlı raporlar oluşturabilme özelliğine sahip olmalıdır.

Veri dönüşümü, özellikle de UFRS gibi belirli raporlama standartlarına tabi olunduğunda holdingler için veri konsolidasyonu ve raporlama sürecinin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu süreçte, işlenmemiş yerel veriler tüm şirket grubu için seçilen raporlama standardına uyumlu bir formata dönüştürülür.

Dönüşüm aşamasında veri tutarlılığının ve doğruluğunun sağlanması için belirli veri dönüşüm kuralları oluşturulmalıdır. Standart raporlamanın sürdürülebilmesinde büyük önem taşıyan bu kurallar kolayca anlaşılabilen ve tekrarlanabilen bir formatta veritabanında saklanmalıdır.

Grup içi işlemler. Doğru finansal raporlama için holding şirketlerinde yapılması gerekenler:

  • Birbirleriyle iş yapan yan kuruluşların mali kayıtlarının düzenlendiği karşılıklı mutabakat. Bu işlem, gelir ve giderlerin tüm grup içinde doğru yansıtılmasını sağlar.

  • Grup içi ticari işlemler. Grup içindeki şirketlerden birinin ürettiği mallar yine grup içindeki bir başka şirket tarafından satın alındığında bunun toplam üretim içindeki payının doğru şekilde hesaplanması gerekir. Üretimi yapan şirket bu işlemi kâr olarak yansıtmışken, satın alan şirket bu malları henüz satmamış ya da başka mallar üretmek için kullanmamış olabilir.

1C:Perform

CPM yazılımlarıyla finansal veri yönetimi ve konsolidasyonu nasıl iyileştirilir?

1C:Perform gibi Kurumsal Performans Yönetimi (CPM) sistemleri finansal veri yönetimini ve konsolidasyonunu kolaylaştıran birçok özelliğe sahiptir. Bunlardan bazıları:

Entegrasyon. Gücünü 1C:Enterprise platformundan alan 1C:Perform; Excel, Access, MS SQL ve web servisleri gibi ADO (ActiveX Data Objects) destekleyen çeşitli sistemlerle sorunsuz harici entegrasyon sağlar. Ayrıca, 1C:Drive ve 1C:ERP gibi diğer 1C:Enterprise bazlı ERP sistemleriyle de hazır entegrasyonu destekler.

Master veri yönetimi. 1C:Perform farklı harici kaynaklardan alınan master verileri ayıklayarak, uyumlu hale getirerek ve tekrarlarını eleyerek gerekli referans verilerini merkezi ve standart hale getirir. Ayrıca, kurumsal referans verilerindeki değişikliklerin merkezi yönetimini ve onayını da kolaylaştırır.

Konsolidasyon. Sistem, veri toplama formlarının harici yerel muhasebe sistemlerinden içe aktarılmasına olanak tanır. Ayrıca, grup içi işlemlerin mutabakatının yanı sıra tahakkuklar ve ertelenmiş vergiler de dahil olmak üzere UFRS kapsamındaki düzeltmelerin de otomasyonunu sağlar.

1C:Perform ek olarak sabit kıymetler, krediler, finansal araçlar, leasing ve yatırımlar gibi alanlarda belgelerin UFRS'ye uygun şekilde hazırlanmasını destekler. Bu sayede, tüm mali işlemler şirket genelinde tutarlı bir şekilde kaydedilmiş ve raporlanmış olur.

Uyumluluk. Standart raporlamayı kolaylaştıran sistem, raporlama sürecinin UFRS'nin yanı sıra diğer gerekli standartlara uygun şekilde özelleştirilebilmesine yönelik özellikler sunar.

Özetle, finansal verilerin entegrasyonunu, yönetimini ve konsolidasyonunu kolaylaştıran kapsamlı bir CPM çözümü olan 1C:Perform, şirketlerin finansal raporlamanın getirdiği zorlukları aşmalarına ve farklı muhasebe standartlarına uyum sağlamalarına yardımcı olur.