Tarımda ERP sistemlerinin uygulanması, bu büyük sektörde her işletmenin karmaşıklığı ve benzersizliği nedeniyle önemli zorluklar sunmaktadır. Aynı alt segmentten gelseler bile farklı şirketler arasında tek tip bir ERP çözümü bulunmamaktadır. Çoğu ERP sağlayıcı, sistemlerini geniş pazarlar ve standart imalat süreçleri için tasarlar, ancak tarım işletmeleri kendine özgü gereksinimlere ve özelliklere sahiptir.

Tarımda ERP uygulamasının önemli bir zorluğu üretim döngülerinin uzunluğudur. Tarımda maliyetler aylar boyunca birikir ve ürünler genellikle yılda sadece bir ila üç kez piyasaya sürülür. Bu uzun üretim döngüleri, ERP sistemlerinin anlık dönüşüm olmadan uzun süre devam eden maliyetleri yönetmesini gerektirir, ki bu tipik imalat döngülerinden farklılık gösterir.


Başka bir zorluk da bitmemiş üretimden bitmiş ürünlere kadar ara ürünlerin yönetimidir. Tarımda, hala büyümekte olan bir bitki yarı mamul ürün olarak kabul edilir ve bunu hasat edilip nihai ürüne dönüştürmek karmaşık bir süreçtir. Bu süreç, tarımsal üretimin farklı aşamalarını etkili bir şekilde yönetmek için ERP sistemlerinde gelişmiş izleme ve yönetim özellikleri gerektirir.


Tarım şirketleri için, özellikle bitkisel üretim gibi sektörlerde, maliyet muhasebesini tarlaya kadar detaylandırmak çok önemlidir. Sorun, her tarlada kullanılan ürünlerin, yapılan işlerin ve elde edilen ürünlerin kaydedilmesinde ortaya çıkar. Aynı ürünü yetiştiren iki komşu tarla bile hektar başına ve ton başına maliyet açısından farklılık gösterebilir. Geleneksel maliyet hesaplama yöntemleri bu konuda yetersiz kalır çünkü bireysel tarlaların karlılığını değerlendirmek ve tarlalar arasında karşılaştırma yapmak için gerekli detaylı bilgileri sağlamazlar.


Son olarak, tarım işletmeleri gelir elde etmeden önce uzun vadeli giderleri yönetmek zorundadır, çünkü kârlar ancak hasat yapılıp ürünler satıldıktan sonra elde edilir. Bu nedenle, tarımda kullanılan ERP sistemlerinin ayrıntılı planlama ve tahmin özelliklerine sahip olması gerekir.

Bu, ürün verimini, üretim miktarlarını ve kâr marjlarını döngünün başında tahmin etmeyi ve finansal sonuçları hedeflemeyi içerir. Bu sonuçlar ancak aylar veya bir yıl sonra ortaya çıkar. Sezon boyunca maliyetleri takip edebilmek ve erken belirtilere dayanarak tahminleri ayarlayabilmek, tarımda kârlılığı sürdürmek için çok önemlidir.


1Ci çözümlerini pazara uygun hale getirme sürecimiz

Tarım şirketlerindeki önceki deneyimlerimiz, 1C:ERP çözümlerini uygulama yaklaşımımızı şekillendirdi. Yerel üreticilerin bağımsız çözümleri tamamen entegre etmek konusundaki isteksizliğini göz önünde bulundurarak, standart ERP sistem nesneleriyle doğrudan arayüz oluşturma yolunu tercih ettik. Bu sayede, standart ERP sistemlerinin doğal yeteneklerini kullanarak doğru maliyet muhasebesi ve verimlilik hedeflerine ulaşabiliyoruz.

Özellikle, tarımsal ERP sistemlerinde tarla düzeyinde maliyet hesaplama zorluğunu ele aldık. Bu özellik, kullanıcıların hektar, dönüm veya metrekare başına detaylı finansal verilere erişmesini sağlar ve birim alan başına maliyet etkinliğini ölçmelerine imkan tanır. Bu özellikleri sistemimize entegre ederek, mikro düzeyde hassas maliyet yönetimi ve karar verme süreçlerini iyileştiriyoruz.


1Ci çözümlerini adapte etmedeki bir diğer yenilik, farklı iklim bölgeleri için "tarımsal yıl" kavramının tanıtılmasıdır. Bu özellik, işletmelerin tarım endüstrisinin benzersiz üretim takvimlerine ve satış döngülerine uyum sağlayan, belirli bir tarımsal döngü boyunca kâr ve zararlarını değerlendirmelerine yardımcı olur, özel bir finansal genel bakış sağlar.

Çözümlerimiz ayrıca, uydu izleme sistemleri ve yapay zeka entegrasyonu ile verim tahminini geliştirir. Bu entegrasyon, uydu görüntülemesi temelinde ürün verimlerinin doğru tahminlerini sağlar ve gerçek üretim maliyetleriyle birleştirilir. Bu verilerle işletmeler, tarla ortasında kârlılığı değerlendirebilir ve projeksiyon edilen marjlar karşılanmazsa o tarlaya yatırım yapmaya devam etme veya farklı ürünlere yönelik olarak araziyi yeniden kullanma konusunda bilinçli kararlar alabilirler.


Ayrıca, ürün verim tahmini için iklim kuşağı, toprak kalitesi ve tarihsel verim verileri gibi geniş bir parametre yelpazesini dikkate alıyoruz. Bu kapsamlı yaklaşım, son derece doğru tahminler sağlar.

Sistem aynı zamanda, farklı tarla kesimlerini karşılaştırarak neden bazı alanların diğerlerinden daha verimli olduğunu belirlemek için gübre kullanımı, toprak yapısı ve kimyasal uygulamalar gibi değişkenleri içerir. Bu karşılaştırmalı analiz yeteneği, farklı arazi parçaları üzerinde karlılığı anlamak ve optimize etmek için son derece önemlidir.

Son Düşünceler

Küresel gıda talebinin arttığı günümüzde, tarımsal üretimi önemli ölçüde artırma potansiyeline sahip dijital çözümlerin alternatifi azdır. 1C:ERP WE tabanlı FMEC Çiftlik Yönetim Suite gibi ERP sistemlerinin entegrasyonu, veri yönetimini birleştirerek, kaynak tahsisini iyileştirerek ve tedarik zinciri lojistiğini optimize ederek çiftlik operasyonlarını kolaylaştırır. Bu sistemler, gelecek on yıllarda dünyayı beslemek için kritik öneme sahip daha verimli ve etkili tarım uygulamalarını mümkün kılmak için hayati öneme sahiptir.