Bu makalede, malzeme kaynak planlaması yapan şirketlerin karşılaştığı sorunlara ve ERP sistemlerinin bu sorunları nasıl çözebileceğine odaklanacağız.

Üretim şirketleri, arz-talep dengesini sağlayarak maliyetleri ve depo alanını optimize etme gibi temel zorluklarla karşı karşıyadır. Depo kapasitesi, ürün devir hızı, stok eksiklikleri/fazlalıkları, sipariş değişiklikleri gibi faktörler bu dengeyi etkileyen unsurlardır.

Malzeme kaynak planlaması, şirket kaynaklarının daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını hedefleyen bir yöntemdir. Bu planlama süreci, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak stok ve üretim programlarını planlama ve kontrol etme işlevini yerine getirir. Malzeme kaynak planlaması olmadan, kaynakları, görevleri ve tedarik zincirini etkili bir şekilde yönetmek oldukça zor hale gelir.

Malzeme Eksiklikleri/Fazlalıkları

Malzeme kaynaklarının verimsiz kullanımı, malzeme eksikliği veya fazlalığı gibi sorunlara neden olur. Bu durumlar mali kayıplara neden olabilir ve siparişleri karşılamada sorunlar yaratabilir. Üreticiler, talep durumuna göre stoklarını en uygun düzeyde tutarak gereksiz harcamaları önleyebilir ve müşteri taleplerini karşılamak için yeterli miktarda malzemeyi ellerinde bulundurabilirler.

Bu hedefe ulaşmak için gerçek zamanlı olarak mevcut malzeme stoklarını, gelecekte ne zaman ve ne kadar malzeme alacaklarını ve üretim için ayrılan malzemenin miktarını bilmek önemlidir. Ayrıca, geçmiş sipariş ve üretim verilerini analiz ederek, gereken malzeme miktarı yaklaşık olarak tahmin edilebilir. Şirketler, bu verileri belirli bir süre boyunca toplayarak stok yönetim araçlarını geliştirebilir ve  stokları dengede tutabilirler.

Depo Alanının Etkin Kullanılmaması

Malzeme kaynak planlamasının düzgün yapılmamasının bir sonucu olarak depo alanının verimsiz bir şekilde kullanılması sorunu ortaya çıkar. Talep ve stok dengesizliği nedeniyle bazı malzemelerin fazla miktarda depoda bulunması, diğer malzemelerin ise depolanması için yeterli alanın kalmamasına yol açabilir.

Depoda onlarca hatta yüzlerce farklı malzeme bulunması durumunda depo alanının yönetimi oldukça zor hale gelebilir. Ancak, malzeme kaynak planlamasını optimize ederek ve depo alanının kullanımını düzenleyerek depo yönetimi performansını artırabilirsiniz. Modern ERP çözümleri, örneğin 1C:Drive, bu iki soruna kapsamlı çözümler sunar. Bu sayede depo alanının etkin kullanılması sağlanır ve depo yönetimi daha verimli hale gelir.

Sipariş değişiklikleri

Siparişlerde değişiklikler kaçınılmaz olabilir. Bu durumda, üretim planınızı ve malzeme gereksinimlerinizi hızlı bir şekilde değişikliklere göre ayarlayabilmeniz önemlidir. Ancak, bu işlemi manuel olarak veya birden fazla sistem kullanarak yapmak oldukça zor olabilir. Örneğin, Excel dosyalarında doğru verileri eşzamanlı olarak toplamanız gerekebilir.

Malzeme kaynak planlaması otomasyonunda ise, tüm bilgiler otomatik olarak anında güncellendiğinden, üretim planlamasını sipariş değişikliklerine göre düzenlemek çok daha kolaydır. Dahası, üretim sürelerini daha doğru hesaplayarak, değişiklik durumunda bile müşterilerinizin beklentilerini karşılayabilirsiniz.

Siparişlerdeki Teslimat Problemleri

Tüm üretim süreçleri düzgün çalışsa bile, bazı beklenmedik durumlar nedeniyle karşılanamayan veya geciken siparişler olabilir. Bu durum, malzeme kaynak planlamasındaki sorunlardan kaynaklanabilir ve bu siparişlerin sayısı beklenenden daha fazla olabilir. Bu durum hem mali kayıplara hem de itibar kaybına yol açabilir.

Örneğin, mevsimsel talep dalgalanmaları üretim sürecinizi etkileyebilir. Beklenmedik bir şekilde talebin artması durumunda, malzeme kaynak planlamasıyla ilgili zorluklar yaşayabilir ve siparişleri zamanında teslim etmekte güçlük çekebilirsiniz. Ayrıca, satış ve satın alma departmanları arasındaki iletişimin yetersiz olması da verimsiz kaynak planlamasına neden olabilir. Bu tür sorunlar, siparişlerin karşılanamamasına veya gecikmesine sebep olabilir.

1C:Drive, üretim şirketlerinin bu sorunları çözmesine nasıl yardımcı olabilir?

1C:Drive, üretim şirketlerinin etkili kaynak planlaması yapmalarına yardımcı olmak için talep planlaması, tedarik programı, veri takibi ve malzeme kontrolü gibi eksiksiz bir sistem sunar. Ayrıca, depo verimliliğini artırmak ve stok yönetimini optimize etmek için özelliklere sahiptir.

1C:Drive sayesinde, her zaman mevcut stok miktarını, beklenen stok miktarını ve üretim için gereken malzemeleri bilirsiniz. Örneğin, ürün içerikleri açılımı raporu, üretim için gereken tüm malzemelerin ve parçaların bir listesini sunar. Müşteri talebi analizi ve buna bağlı olarak hesaplanan malzeme talebi doğrultusunda gerekli malzemeleri satın alabilirsiniz.

1C:Drive, planlama ve tedarik süreçlerini kolaylaştırmak için verimsiz manuel iş gücünü ortadan kaldırarak kapsamlı bir çözüm sunar. Bu şekilde, işlerinizi daha verimli bir şekilde yönetebilir ve müşteri taleplerini karşılamak için gerekli kaynakları daha doğru bir şekilde planlayabilirsiniz.