Günümüz iş ortamında birçok şirket, mali tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) gibi belirli standartlara uygun olarak hazırlama zorunluluğuyla karşı karşıya. UFRS'e uyum sağlama zorunluluğu, bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetimi firmaları gibi kamunun çıkarlarını gözeten kuruluşları, küresel, uluslararası işletmeleri ve bunların şubelerini de içeren geniş bir varlık yelpazesini kapsıyor.

Dahası, Halka Açılma Teklifi (IPO) yapmayı hedefleyen şirketler, mali raporlama standartlarını UFRS normlarıyla uyumlu hale getirmeye başlarlar. "Büyük Dört" muhasebe firması, bu tür raporlama için şablonlar sunar ve ardından denetçiler hazırlanan mali tabloların ve hesaplamaların doğruluğunu değerlendirirler.Bazı şirketler ayrıca, yönetim iç raporlama amacıyla UFRS'i evrensel bir standart olarak tercih ederler.

Bu makale, UFRS raporlamadaki zorluklara genel bir bakış sunar ve 1C:Perform gibi modern Kurumsal Performans Yönetimi (CPM) çözümlerinin bu sorunları ele almak için yenilikçi stratejiler sunduğunu açıklar. 

UFRS Raporlama Zorlukları

UFRS raporlaması, özellikle karmaşık yapılarla küresel ölçekte faaliyet gösteren organizasyonlar için birkaç önemli zorluk sunabilir. Aşağıda, şirketlerin UFRS raporlama sürecinde karşılaştığı temel zorluklardan bazıları bulunmaktadır.

Farklı Muhasebe Sistemleri ve Çeşitli Veri

UFRS raporlamasındaki başlıca zorluklardan biri, tek bir organizasyon içinde veya farklı şubeler arasında çeşitli muhasebe sistemlerinin kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Şirketler genellikle finansal verilerini birden fazla sistem üzerinden yönetirler, bu da topladıkları ve depoladıkları verilerde çeşitlilik yaratır.

Bu çeşitlilik, UFRS gereksinimlerine uygun rapor hazırlamadan önce finansal verilerin standart hale getirilmesini gerektirir. Bu, zaman alıcı ve hatalı bir görev olabilir ve sofistike veri yönetimi ve entegrasyon çözümleri gerektirebilir.

Çoklu Ayarlamalar ve Uyumlar

Birçok organizasyonda, karmaşık bir kurumsal yapıya sahip olmanın kaçınılmaz sonucu olarak, UFRS raporlama hazırlığını önemli ölçüde karmaşıklaştıran birden çok ayarlama ve uyum gereksinimi ortaya çıkar. Bu karmaşıklıklar, farklı bölümler arasında değişen muhasebe uygulamalarından, birleşmelerden, satın almalarından veya iç işlemlerden kaynaklanır ve genellikle ele alınması gereken farklılıklara yol açar. Farklı kaynaklardan finansal verilerin uyumlu ve doğru bir şekilde hizalanması için, UFRS raporlama gereksinimlerini ele almaya başlamadan önce bir dizi ayarlama ve uyum yapılması gerekmektedir.

Karmaşık Şirket Yapısı

Karmaşık kurumsal yapıya sahip şirketler için, UFRS raporlama süreci özellikle korkutucu olabilir. Bu karmaşıklık, aynı şirketin farklı şubelerinin veya bölümlerinin birbirine bağımlı işlemler gerçekleştirdiği senaryolarda artar. Bu bağlamlarda finansal bilgilerin yönetilmesi ve raporlanması, iç işlemlerin titizlikle izlenmesini ve sofistike konsolidasyon süreçlerini gerektirir.

CPM Çözümleri Nasıl İşe Yarıyor?

Excel hala finansal raporlama için yaygın bir araç olsa da, modern BT çözümleri, UFRS raporlama sürecini kökten değiştirdi. Kurumsal Performans Yönetimi (CPM) çözümleri, örneğin 1C:Perform, bu dönüşümün liderleri arasında yer alıyor. Şirketlerin farklı şubelerinden gelen verilerin konsolidasyonunu sağlayan ve UFRS'nin gerektirdiği çeşitli raporların hazırlanmasını kolaylaştıran sofistike bir yaklaşım sunuyor.

UFRS Uyumlu Çözümler

1C:Perform, yerel Muhasebe Standartlarından UFRS hesap planına muhasebe verilerini dönüştürerek UFRS muhasebesini destekliyor. İşlem modeli, yerel standartlarda muhasebe yaparken veya harici muhasebe sistemlerinden çeviri yaparken oldukça etkilidir. Detaylı bir izleme sağlayarak, konsolide edilmiş UFRS rakamından yerel standart girişine kadar şeffaflığı ve doğruluğu artırır.

Öte yandan, dönüşüm yaklaşımı, Deneme Dengelemesinin analitik ayarlamalarına dayanır ve yerel standart verilerin bağlı kuruluşlar ve iştirakler tarafından sağlandığı durumlarda veri toplama formları olarak kullanılır. Bu, daha sorunsuz entegrasyon ve kapsamlı ayarlamalar sağlar.

Paralel Muhasebeyi Basitleştirme

1C:Perform, sabit varlıklar, maddi olmayan varlıklar, satışa hazır varlıklar, krediler, mevduatlar, alacaklar, yatırımlar, tahakkuklar ve daha fazlası gibi 15 muhasebe nesnesi için paralel muhasebeyi yönetmektedir. Bu yetenek, yerel standart muhasebe bilgilerini kullanarak ve UFRS muhasebe verilerini topluca giriş yaparak paralel hesapları yönetmeyi kolaylaştırır.

Evrensel Entegrasyon Yetenekleri

1C:Perform, neredeyse her şeyle entegre olabilir ve çeşitli veritabanlarından veri alabilir. Bu esneklik, yan kuruluşlar tarafından kullanılan farklı muhasebe sistemlerinden gelen verilerin entegrasyonunu kolaylaştırır ve büyük organizasyonların karşılaştığı en büyük zorluklardan birini ele alır.

Kurumsal Gruplar İçin Özel Düşünceler

Gruplar için önemli olan konulardan biri grup içi işlemlerin ve konsolidasyonun yönetilmesidir. 1C:Perform, karmaşık işlemleri ele almakta ustalaşmıştır ve doğru UFRS raporlama sağlar. Ayrıca, konsolidasyon özellikleri, karşılıklı ve dolaylı yatırımları dikkate alarak kârın çoğaltılmasını önler.

1C:Perform

Sonuç olarak

Sonuç olarak, CPM sistemleri, sofistike özellikleri ve işlevselliği nedeniyle UFRS raporlama karmaşıklıklarını yöneten işletmeler için son derece çekicidir. 1C:Perform, UFRS raporlaması için nihai bir araç olarak kendisini aşağıdaki temel avantajlarla öne çıkarır:

 • Kapsamlı entegrasyon: Excel ve muhasebe sistemleri dahil olmak üzere çeşitli sistemlerden veri sorunsuz bir şekilde aktarılır, finansal verilerin UFRS uyumluluğu için etkin bir şekilde birleştirilmesini kolaylaştırır.

 • Esneklik ayarları: Hem standart (en yaygın 13 UFRS düzeltmesini içeren) hem de özelleştirilebilir düzeltmeler sunar, belirli finansal raporlama ince detaylarına uygunluğu artırır ve uyumluluğu sağlar.

 • Verimlilik ve otomasyon: Raporlama sürecinin otomasyonunu maksimize etmek için tasarlanmıştır, UFRS uyumlu finansal raporların hazırlanmasını verimli ve denetim için hazır bir şekilde yapar, net bir denetim izi bırakır.

 • Basitleştirilmiş raporlama süreci: Finansal raporların oluşturulmasını uzmanlık gerektirmeyenler için bile kolaylaştırır, bu da raporlama sürecini demokratikleştirir.

 • Holding yapısına uyum sağlama: Birçok bölümü olan karmaşık holding şirketlerinin yapısına uyum sağlar ve sadece gerekli kontur boyunca UFRS raporlamasının hazırlanmasına izin verir.

 • Kamu raporlaması için uygunluk: Finansal açıklamalarda şeffaflık ve hesap verebilirlik için gereken yüksek standartları karşılar, bu da kamu raporları hazırlamak için idealdir.

 • BIG4'den metodolojik destek: 1C:Perform'un geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, güvenilirlik ve güvenilirlik sağlamak için BIG4 muhasebe firmalarından metodolojik girişimlerle desteklendi.

1C:Perform, uluslararası finansal raporlama standartlarına uygunluğu başarılı bir şekilde sağlamak ve sürdürmek için gereken güven ve hassasiyeti sağlayarak, UFRS raporlama karmaşıklarını yönetmede güçlü bir müttefik olabilir.

1C:Perform'un şirketlere UFRS raporlaması konusunda yardımları: 1C:Perform, yerel Türk Muhasebe Standartları'ndan UFRS'e kadar geniş bir düzeltme yelpazesini destekler. Bu nedenle aşağıdaki düzeltmeler otomatik hale getirilebilir:

 • Kıdem tazminatı tahsisleri,

 • Ücretli izin tahsisleri,

 • Garanti Tahsisleri / Promosyonlar,

 • Satış Ajansı / Komisyon Gideri Tahsisleri,

Ayrıca şu alanlar için otomasyon araçları bulunmaktadır:

 • Kuşkulu alacaklar için tahsisler,

 • Pasif Stoklar için Tahsis Hesabı,

 • Kullanım Hakları (Kiralama Temelli),

 • Stoklarda net gerçekleştirilebilir değer testi,

 • Banka Kredisi etkin faiz gideri,

 • Yatırımlardaki etkin faiz geliri,

 • Ticari alacakların dönemsel analizi, vade testi ve gerektiğinde tahsis,

 • Ertelenmiş Vergi Hesaplama,

 • Enflasyon Muhasebesi