Información para Partners ● 4 MIN READ
Uniendo los conocimientos jurídicos y la tecnología: Entrevista con Veronica Anthony
Cuando la tecnología se cruza con diversos campos profesionales, personas como Veronica Anthony destacan por su capacidad para combinar diversas habilidades. Con una combinación única de conocimientos jurídicos y contables, Veronica se ha hecho un nombre en el mundo de la tecnología.
avatar image
Alejandra Roman
Regional Marketing Manager, Latam
From Engineer to Tech Leader: An Interview with Laura Idarraga
Partner insights ● 4 MIN READ
From Engineer to Tech Leader: An Interview with Laura Idarraga
Laura Idarraga's rise in the tech world is a story of persistence, expansive knowledge, and the ability to adapt to new challenges. Starting off with a background in mechanical engineering, Laura has made a name for herself in the tech sector as a top consultant and project manager at Axial Solutions. We caught up with Laura to talk about her professional path, daily work, and tips for thriving in the fast-paced world of technology.
avatar image
Alejandra Roman
Regional Marketing Manager, Latam
De Ingeniera a Líder tecnológica: Entrevista con Laura Idarraga
Información para Partners ● 5 MIN READ
De Ingeniera a Líder tecnológica: Entrevista con Laura Idarraga
El ascenso de Laura Idárraga en el mundo de la tecnología es una historia de persistencia, amplios conocimientos y capacidad para adaptarse a nuevos retos. . Nos reunimos con Laura para hablar de su trayectoria profesional, su trabajo diario y sus consejos para prosperar en el vertiginoso mundo de la tecnología.
avatar image
Alejandra Roman
Regional Marketing Manager, Latam
Der agile Ansatz bei der Implementierung von ERP-Systemen: Vorteile und Herausforderungen
Low-code ERP ● 9 MIN READ
Der agile Ansatz bei der Implementierung von ERP-Systemen: Vorteile und Herausforderungen
Wie bei der Softwareentwicklung können auch bei ERP-Implementierungsprojekten zwei Methoden zum Einsatz kommen: der klassische Wasserfall-Ansatz (im Allgemeinen eher bei großen Unternehmen beliebt) und die neuere Agile-Methode, die bei technologischen Start-ups und Softwareentwicklern weit verbreitet ist.
avatar image
Andrey Gurkin
1Ci Senior Pre-Sales Manager
La metodología Ágil (Agile) en la implementación de sistemas ERP: Ventajas y desafíos
Low-code ERP ● 11 MIN READ
La metodología Ágil (Agile) en la implementación de sistemas ERP: Ventajas y desafíos
Al igual que en el desarrollo de software, los proyectos de implementación de ERP pueden emplear dos metodologías: el enfoque clásico en cascada, tradicional para  muchas grandes empresas y la más reciente metodología Ágil, muy extendida entre las startups tecnológicas y los desarrolladores de software.
avatar image
Andrey Gurkin
1Ci Senior Pre-Sales Manager
MEA Bölgesinde İş Yapmak: 1Ci İş Ortağından İlham Verici Bir Hikaye
Partner Görüşleri ● 5 MIN READ
MEA Bölgesinde İş Yapmak: 1Ci İş Ortağından İlham Verici Bir Hikaye
Geçen yıl, IT alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Anna Koriakovskaia ile ilham verici bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisi, uzun yıllardır 1Ci iş ortağı ve Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ANASOFT'un kurucusu. Son zamanlarda, onunla yeni projeleri ve gelişmeleri hakkında bilgi almak için iletişim kurduk ve bizimle paylaştıkları şunlar.
avatar image
Alexandra Danilina
1Ci Product Marketing Manager
Doing Business in the MEA Region: An Inspiring Story from a 1Ci Partner
Partner insights ● 4 MIN READ
Doing Business in the MEA Region: An Inspiring Story from a 1Ci Partner
Last year, we had an uplifting conversation with Anna Koriakovskaia, a seasoned expert with over 20 years of experience in the IT field, and a long-time 1Ci partner and the founder of ANASOFT, based in Dubai, United Arab Emirates. We contacted her recently to learn about her new projects and developments, and here’s what she shared with us.
avatar image
Alexandra Danilina
1Ci Product Marketing Manager
1C:Perform

Streamline operations, tracking and performance control when running business worldwide

Learn more
Agile Yaklaşımı ERP Sistem Uygulaması: Avantajlar ve Zorluklar
Low-code ERP ● 10 MIN READ
Agile Yaklaşımı ERP Sistem Uygulaması: Avantajlar ve Zorluklar
Yazılım geliştirmede olduğu gibi, ERP uygulama projeleri iki metodolojiyi benimseyebilir: genellikle büyük şirketler arasında daha popüler olan Waterfall yaklaşımı ve teknoloji start-up'ları ile yazılım geliştiricileri arasında yaygın olan daha yeni Agile  metodoloji. Bu makalede, bu yaklaşımın avantajlarına ve maksimum verimlilik için nasıl kullanılacağına dair detaylara ineceğiz.
avatar image
Andrey Gurkin
1Ci Senior Pre-Sales Manager
Pendekatan Agile dalam Implementasi Sistem ERP: Keuntungan dan Tantangan yang bisa dihadapi
Low-code ERP ● 8 MIN READ
Pendekatan Agile dalam Implementasi Sistem ERP: Keuntungan dan Tantangan yang bisa dihadapi
Sama halnya dengan pembuatan perangkat lunak, proyek implementasi ERP bisa menggunakan dua metode: pendekatan klasik seperti Waterfall yang umumnya populer di perusahaan besar, atau metode yang lebih baru yaitu Agile yang banyak digunakan oleh startup dan pengembang perangkat lunak. Dalam artikel ini, kita akan membahas keuntungan dari kombinasi pendekatan ini dan bagaimana kita bisa menggunakannya secara efisien.
avatar image
Andrey Gurkin
1Ci Senior Pre-Sales Manager
The Agile Approach to ERP System Implementation: Advantages and Challenges
Low-code ERP ● 8 MIN READ
The Agile Approach to ERP System Implementation: Advantages and Challenges
Just like in software development, ERP implementation projects might employ two methodologies: the classic Waterfall approach and the more recent Agile methodology widespread among technological startups and software developers. In this article, we will delve into the advantages of this approach and how to employ it for maximum efficiency.
avatar image
Andrey Gurkin
1Ci Senior Pre-Sales Manager
ERP Seçiminde Stratejik Kriterler: Dijital Dönüşümü Güçlendirmek
Dijital Zeka ● 4 MIN READ
ERP Seçiminde Stratejik Kriterler: Dijital Dönüşümü Güçlendirmek
Günümüzde teknolojik gelişmeler ve getirdiği trendler, şirketlere büyük zorluklar yüklüyor. Rekabet avantajı sağlayan bu teknolojik ilerlemeleri şirketlerin kolay ve hızlı bir şekilde benimsemesi için uygun koşullar sağlamak çok önemli.
avatar image
Jaime Delgado
Country Manager (Colombia)
Strategische Kriterien für die Auswahl eines ERP-Systems zur Konsolidierung der digitalen Transformation
Digitale Intelligenz ● 4 MIN READ
Strategische Kriterien für die Auswahl eines ERP-Systems zur Konsolidierung der digitalen Transformation
Der technologische Fortschritt und die damit verbundenen Trends stellen die Unternehmen heute vor große Herausforderungen. Es ist von entscheidender Bedeutung, optimale Bedingungen zu schaffen, die es ihnen ermöglichen, technologische Fortschritte, die ihnen Wettbewerbsvorteile sichern, einfach und schnell zu übernehmen.
avatar image
Jaime Delgado
Country Manager (Colombia)
Kriteria yang harus di perhatikan dalam memilih ERP demi Transformasi Digital yang lebih baik
Intelegensi digital ● 3 MIN READ
Kriteria yang harus di perhatikan dalam memilih ERP demi Transformasi Digital yang lebih baik
Kemajuan teknologi dan tren yang terjadi memberikan tantangan besar bagi banyak perusahaan saat ini. Internet of Things (IoT), Industri 4.0, robotic process automation (RPA), e-commerce, aplikasi seluler, radio frequency tags (RFID), dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), antara lain, dapat memberikan perbedaan dalam efisiensi dan daya saing, bahkan dapat menentukan kelangsungan hidup perusahaan.
avatar image
Jaime Delgado
Country Manager (Colombia)
Partner befähigen: Die Essenz der 1Ci-Bildungsprogramme
Partner-Einblicke ● 4 MIN READ
Partner befähigen: Die Essenz der 1Ci-Bildungsprogramme
In der rasanten Welt der Unternehmenstechnologie ist ständiges Lernen erforderlich, um den Anschluss nicht zu verlieren. 1Ci, ein führender Anbieter in diesem Bereich, kennt diese Notwendigkeit sehr gut.
avatar image
Marina Mareeva
Head of Partner Excellence Services
Partnerleri Destelemek: 1Ci Eğitim Programlarının Temeli
Partner Görüşleri ● 5 MIN READ
Partnerleri Destelemek: 1Ci Eğitim Programlarının Temeli
İş teknolojisinin hızla değişen dünyasında öne çıkmak sürekli bir öğrenmeyi gerektirir. Bu alanda öncü bir isim olan 1Ci, bu ihtiyacı iyi anlamaktadır. Detaylı eğitim programları aracılığıyla, ortaklarıyla destekleyici bir ilişki kurarak ürünlerini iyi bir şekilde bilmelerini ve entegrasyonu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olmalarını sağlar.
avatar image
Marina Mareeva
Head of Partner Excellence Services
Pemberdayaan Mitra: Inti dari Program Pendidikan 1Ci
Pandangan Partner ● 4 MIN READ
Pemberdayaan Mitra: Inti dari Program Pendidikan 1Ci
Dalam dunia teknologi bisnis yang berkembang amat cepat, untuk menjadi yang terdepan diperlukan inovasi yang terus-menerus. 1Ci adalah salah satu perusahaan terkemuka di bidang teknologi bisnis yang memahami kebutuhan ini dengan baik.
avatar image
Marina Mareeva
Head of Partner Excellence Services
Capacitando a los Partners: La esencia de los programas educativos de 1Ci
Información para Partners ● 5 MIN READ
Capacitando a los Partners: La esencia de los programas educativos de 1Ci
En el vertiginoso mundo de la tecnología empresarial, mantenerse a la vanguardia requiere un aprendizaje constante. 1Ci, uno de los principales nombres en este ámbito, entiende bien esta necesidad.
avatar image
Marina Mareeva
Head of Partner Excellence Services
Empowering Partners: The Essence of 1Ci Educational Programs
Partner insights ● 4 MIN READ
Empowering Partners: The Essence of 1Ci Educational Programs
In the fast-paced world of business technology, staying ahead requires constant learning. 1Ci, a leading name in this area, understands this need well.
avatar image
Marina Mareeva
Head of Partner Excellence Services
Criterios estratégicos para elegir un ERP que consolide la transformación digital
Inteligencia digital ● 4 MIN READ
Criterios estratégicos para elegir un ERP que consolide la transformación digital
Los avances tecnológicos y las tendencias que estos ocasionan imponen grandes retos a las empresas hoy en día. Ante este escenario, para las empresas en proceso de Transformación Digital resulta de vital importancia propiciar condiciones óptimas que les permitan adoptar fácil y rápidamente los avances tecnológicos que le aseguren ventajas competitivas.
avatar image
Jaime Delgado
Country Manager (Colombia)
Laura Cardona ile Sohbet
Partner Görüşleri ● 8 MIN READ
Laura Cardona ile Sohbet
Bugünkü konuşmamız, iş ortağımız Axial Solutions'tan Laura Cardona ile gerçekleşiyor. Laura, bilgisayar teknolojilerindeki kariyerini bizimle paylaşmaya hazir.
avatar image
Alexandra Danilina
1Ci Product Marketing Manager

Subscribe to 1Ci Blog

Submit your email below and we'll send you updates on new stories.